top of page

Revit Yapı Bilgi Sistemi ve Tasarımı

Image by Lance Anderson

Revit Yapı Bilgi Sistem Kursu

 

Temel ve ileri düzey Revit kursu

 

Revit programı 

Mimari proje modellemede, planların ve görünüşlerin çizilmesinde hızlı ve doğru sonuçlar veren bir yazılımdır.

Kat planlarınızı oluştururken aynı zamanda cephe görünüşlerinin ve 3D modelinde oluşturulabilir olması, kesitleri kolayca alabiliyor olması size ayrıca zaman kazandıran özelliklerdendir. BIM (Building Information Modeling: Yapı Bilgi Modellemesi,Yapı Bilgi Sistemi) yazılımı olması sayesinde yapılan değişiklikler aynı anda bütün projeye yansır.

 

Eğitim İçeriği
 • Kat planları çizilirken 3D olarak da oluşur.

 • Cephe görünüşleri otomatik oluşur.

 • Kesitler kolayca alınır.

 • Metraj oluşturulabilir.

 • Arsa modellemesi yapılır.

 • Görseller (Renderlar) oluşturulur.

 • Autocad çizimleri Revit’e eklenebilir.

 • Revit çizimi Autocad’e dönüştürülebilir.

 • Revit çizimi Lumion 3D ve 3Ds Max’e atılabilir.

 

PROGRAM VE ARAYÜZ TANIMI 
 • Revit arayüzü tanıtımı

 • Families kısmı (aile tabanlı)

 • Project browser kısmı ve template'ler

 • Resources kısmı

 • Architectural template

 • Project browser paneli

 • Properties paneli

 • Ribbon menu (şerit menü)

 • Revit'in autocad ve 3ds max uyumluluğu

 • Revit render konusunda zayıf

 • Planda ve 3 boyutta senkronize çalışma imkânı verir                       

 

WALL KOMUTU İLE DUVAR ÇİZİMİ
 • Architecture template ile başlamak

 • Project units

 • Wall komutu ile duvar çizmek

 • Görünüş okları

 • Bağlantısız duvar çizmek

 • Properties panelinden duvarın özelliklerini görmek ve değiştirmek

 • Farklı tip duvarların bağlantı noktaları

 • Bağlantıları koparmak

 • Duvar tiplerini sonradan değiştirmek

 

 

WALL KOMUTU İLE DUVAR ÇİZİMİ - II
 • Açılı duvar çizimi

 • Açılı duvarlarda farklı tipteki duvarların birleşimi

 • Location line (duvarın tutma noktası)

 • Uyarı (warning) ve yönlendirme mesajları

 • Kesme ve kapsama pencereleri

 • 3d view (3 boyut) gösterimleri

 

WALL - DOOR - WİNDOW KOMUTLARI İLE DUVAR, KAPI PENCERE ÇİZİMİ
 • Duvarın 3 boyuttaki hareketleri

 • Top constraint ile duvarın seçilen kata bağlanması

 • Elevations (building elevation) ile kat yüksekliklerini ayarlama

 • Unconnected height ile kat bağlantısız duvar çizimi

 • Door komutu ile kapı çizimi

 • Kapının açılış yönünü belirleme

 • Duvar ve kapı çizme alıştırması

 • Filter komutu ile öğeleri seçmek

 • Kapı tipleri

 • Edit type panelinden yeni kapı tipi oluşturmak

 • Yeni tiplerde kapı çizimi alıştırması

 • Window komutu ile pencere çizimi

 • Edit type panelinden yeni pencere tipi oluşturmak

 • Edit type panelinden yeni duvar tipi oluşturmak

 

MOVE - COPY - ROTATE KOMUTLARI
 • Mekan, kapı, pencere çizim alıştırması

 • Temel hareket komutları

 • Tefriş indirmek ve çizime eklemek

 • Move komutu

 • Move komutunda constrain seçeneği

 • Move komutunda disjoin seçeneği

 • Copy komutu

 • Copy komutunda constrain seçeneği

 • Copy komutunda multiple seçeneği

 • Rotate komutu

 • Rotate komutunda disjoin seçeneği

 

 UYGULAMA - 1
 • Measure aracı ile geçici ölçülendirmek

 • Proje detaylarını görmek

 • Wall komutu ile duvarların çizimi

 • Properties - edit type ile yeni duvar tipi oluşturmak

 • Kesikli (paravan) duvar çizimi

 • Copy komutu ile duvar kopyalamak

 • Rotate komutu ile duvarı döndürmek

 UYGULAMA - 2
 • Window komutu ile pencerelerin çizimi

 • Properties - edit type ile yeni pencere tipi oluşturmak

 • Door komutu ile kapıların çizimi

 • Tefrişlerin yerleştirilmesi

 • Move komutu ile objeyi taşımak

 • Copy komutu ile objeyi kopyalamak

 • Multiple alt komutu ile objeyi çoklu kopyalamak

 • Rotate komutu ile objeyi döndürmek

 • Mouse ile objeyi sürükleyerek taşımak

 • Duvarla bağlantılı tefrişlerin taşınması

 • 3d view ile 3 boyutlu görüntüleme

 • Filter ile tüm duvarları seçmek ve yüksekliklerini ayarlamak

 • Sill height ile pencerelerin yerden yüksekliğini ayarlamak

 • Görünüş okları içinde çizmenin önemi

 • Elevations (building elevation) ile çizimi 4 yönden görüntülemek

 

TRİM/EXTEND KOMUTU
 • Autocad ile Revit'te trim komutunun farklılıkları

 • trim/extend komutu ile fazla parçayı kesmek

 • Trim/extend komutu ile eksik parçayı tamamlamak

 • Trim/extend single element komutu ile 2 duvarı birleştirmek

 • Trim/extend multiple elements komutu ile birkaç duvarı birleştirmek

 

HIZLI ÇİZİM ARAÇLARI
 • Rectangle (dikdörtgen) aracı

 • Height/depth ayarları

 • Bağlantılı, bağlantısız duvar seçenekleri

 • Location line (duvarın tutma noktası) aracı

 • Sides (çokgen kenar sayısı) aracı

 • Offset (bulunduğun yerden öteleme) aracı

 • İç veya dış çember çapı vererek çokgen çizmek

 • Offset değeri vererek sekizgen çizmek

 • Sekizgenin merkez noktasını bulmak

 • Duvarın orta noktasını bulmak (midpoint)

 • Circle (çember) aracı

 • Arc (yay) aracı

 • Start-end-radius arc aracı

 • Center-ends arc aracı

 • Yay şeklindeki çizime kapı ve pencere eklemek

 • Edit type ile yeni kapı tipi yaratmak

 • Tangent end arc aracı

 • Fillet arc aracı

 • Ellipse (elips) aracı - Partial ellipse (kısmi elips) aracı

 • Pick lines ile tıkladığımız yerin özelliğini değiştirmek

 

SCALE
 • Scale komutu ile ölçeklendirme yapmak

 • Autocad ve Revit'teki scale komutu farklılıkları

 • Multiple copies (çoklu kopyalama)

 • Graphical scale (grafiksel ölçeklendirme)

 • Move komutu ile görünüş oklarını taşıma

 • Numerical scale (ölçekli küçültme ya da büyütme)

 • Yeni kapı tipi oluşturmak

 • Yeni pencere tipi oluşturmak

 • Filter (filtre) ile kapı ve pencereleri seçim dışında bırakmak

 

ARRAY
 • Tefriş yüklemek

 • Array komutunda linear seçeneği

 • Linear array'de move to 2nd seçeneği

 • Linear array'de move to last seçeneği

 • Edit group ve ungroup komutları

 • Çizimlerde grup oluşturmanın avantajları

 • Linear array'de constrain seçeneği

 • Array komutunda radial seçeneği

 • Place komutu ile dönme merkezini taşımak

 • Radial array'de move to 2nd seçeneği

 • Radial array'de move to last seçeneği

 

YENİ KAPI TİPLERİ - ÖRNEK UYGULAMA - TİYATRO SALONU ÇİZİMİ
 • Us metric dosyasının yüklenmesi

 • Us metric'ten kapı seçimi yapmak

 • Edit type ile yeni kapı tipi oluşturmak

 • Yay aracını kullanarak sahneyi çizmek

 • Pick lines ve offset ile koltuklar için referans çizgilerini oluşturmak

 • İlk sıradaki koltukları yerleştirmek

 • Copy multiple komutu ile koltuk sıralarını kopyalamak

 

MİRROR - AYNALAMA
 • Mirror - draw axis komutu

 • Seçili obyeji çizilen aksa göre aynalamak

 • Delete komutu ile seçili objeyi silmek

 • İdeal çizim pozisyonu

 • Copy seçeneğini kaldırarak objeyi kopyalamadan aynalamak

 • Mirror - pick axis komutu

 • Bir tefrişi referans alarak aynalama yapmak

 • Bir duvarı referans alarak aynalama yapmak

ALİGN - HİZALAMA
 • Align (hizalama) komutu

 • Eğri duran objeyi düz bir yere hizalamak

 • Multiple alignment ile çoklu obje hizalamak

 • Banyodaki tefrişleri align komutu ile hizalamak

 • Şaftları align komutu ile hizalamak

 • Kapıları align komutu ile hizalamak

 

SPLİT VE SPLİT WİTH GAP -YATAK ODASI UYGULAMASI
 • Yatak odası - giyinme odası - banyo çizim uygulaması

 • Split komutu ile duvara geçiş açmak

 • 3 boyut düzleminde split komutu ile duvarı kesmek

 • Yatayda split komutu ile duvarı keserek balkon oluşturmak

 • Us metric'den yeni kapı tipi yüklemek

 • Edit type ile yeni kapı tipi yaratmak

 • Split with gap ile duvarı istenen aralıklarla bölmek

 

FLOOR İLE DÖŞEME ÇİZİMİ
 • Floor (döşeme) komutu

 • Pick wall veya pick line ile döşeme sınırlarını belirlemek

 • 3d modelde döşemeyi görmek

 • Döşeme tipini seçmek

 • Yeni döşeme tipi oluşturmak

 • Edit boundary ile döşeme alanını editlemek

 • Döşeme alanının içinde boş alan oluşturmak

 

FLOOR - EĞİMLİ DÖŞEME ÇİZİMİ VE UNDERLAY
 • Üst kata döşeme çizmek

 • Underlay kavramı ve seçenekleri

 • Floor komutu ile döşeme oluşturmak

 • Pick line ile döşemede boşluk oluşturmak

 • Split element ile çizgilere kesik atmak (pergola yapımı)

 • Slope arrow (eğim oku) komutu ile eğimli döşeme çizimi

 • Height at tail seçeneği ile yükseklik vererek döşemeye eğim vermek

 • Slope seçeneği ile açı vererek döşemeye eğim vermek

 • Yükseklik ve açı ile eğim verme yöntemlerinin kıyaslanması

 

CEİLİNG - ASMA TAVAN
 • Ceiling (asma tavan) komutu

 • Automatic ceiling komutu ile asma tavan çizimi

 • Asma tavan çeşitleri

 • Height offset from level ile asma tavan yüksekliğini belirlemek

 • Plan kesme düzlemi

 • Ceiling plans ile asma tavanları izlemek

 • Sketch ceiling komutu ile asma tavan çizimi

 

GRİD KOMUTU İLE AKS ÇİZMEK
 • Grid komutu ile aks çizmek

 • Properties menüsünden aksın özelliklerini değiştirmek

 • Symbol - aks çizgisindeki baloncuğun şekli

 • End segment weight - aks çizgisinin kalınlığı

 • End segment color- aks çizgisinin rengi

 • End segment patern - aks çizgisinin tipi

 • Plan view symbols end - aks çizgisindeki baloncuğu koyma/kaldırma

 • Pick lines ve offset ile aksların kopyalanması

 • Identity data ve name - aksı isimlendirme

 • Oval hatlar için yay aracı ile aks çizimi

 • Yarı çap vererek aks çizimi

 • Multi-segment ile net geometriye sahip olmayan aks çizimi

 

COLUMN KOMUTU İLE KOLON YERLEŞİMİ
 • Grid komutu ile yatay ve düşey aksların çizimi

 • Aksların topluca ya da ayrı ayrı hareket ettirilmesi

 • Column (kolon) komutu

 • Depth ve height ayarı

 • Unconnected ya da level seçenekleri

 • Rotate after placement seçeneği

 • Properties type list 'den kolon tipi seçimi

 • Load family ile us metric'den yeni kolon tipleri indirmek

 • Edit type ile kolon özelliklerini değiştirmek

 • Architectural ve structural columns farkları

 • Architectural columns (süsleme kolonları)

 • Structural columns (taşıyıcı kolonlar)

 

ROOF KOMUTU İLE ÇATI ÇİZİMİ
 • Overhang (saçak) değeri

 • Defines slope (eğimli kenar) seçeneği

 • Properties'den çatının kalınlığını seçmek

 • Kırma çatı çizimi

 • Edit fooprint ile çatıyı düzenleme

 • Attach top/base ile duvarın çatıya kadar uzatılması

 • Detach top/base ile duvarla çatı bağlantısının koparılması

 • Beşik çatı çizimi

 • Tek tarafı eğimli çatı çizimi

 • Farklı çatı tipleri çizimi

 

ROOF BY EXTRUSİON İLE KENDİ TASARIM ÇATINIZI YAPIN
 • Mekanın tabanını oluşturmak

 • Floor ile döşeme oluşturmak

 • Wall ile duvarları oluşturmak

 • Yeni katları eklemek

 • Yeni katların duvar ve döşemelerini oluşturmak

 • Roof by extrusion ile tasarım çatı oluşturmak

 • Çatının kalınlığını belirlemek

 • Line aracını kullanarak tek çizgi ile çatıyı oluşturmak

 • Arc aracı ile yay şeklinde çatı çizmek

 • Attach top/base ile çatıyı kat duvarlarıyla birleştirmek

 • Çatıyı düzenlemek

 • Arc aracı ile tonoz şeklinde çatı çizmek

 • Edit profile ile çatının değerlerini değiştirmek

 

OPENİNG İLE DUVARDA ÇATIDA DÖŞEMEDE BOŞLUK AÇMA
 • Kırma çatı çizimi

 • Opening komutu by face seçeneği ile çatıda boşluk açmak

 • Opening komutu shaft seçeneği ile çatıda boşluk açmak

 • Section (kesit alma) komutu

 • Opening komutu wall seçeneği ile duvarda boşluk açmak

 • Opening komutu vertical seçeneği ile çatıda boşluk açmak

 • Vertical ile by face seçeneklerinin farkı

 

DORMER İLE ÇATI PENCERESİ OLUŞTURMA
 • Roof komutu ile beşik tipinde ana çatı çizmek

 • Çatı penceresinin duvarlarını oluşturmak

 • Çatı penceresinin çatısını çizmek

 • Join/unjoin komutu ile çatıları birbirine bağlamak

 • Çatı penceresine saçak oluşturmak

 • Opening komutu dormer seçeneği ile çatı penceresi için boşluk oluşturmak

 • Çatı penceresini eklemek ve düzenlemek

 

GROUP KOMUTU-TUVALET MODÜLÜ OLUŞTURDUK
 • Tuvalet duvarlarının çizimi

 • Giriş kapılarının çizimi

 • Engelli tuvaletinin çizimi

 • Engelli tuvaletinin tefrişini yerleştirmek

 • Engelli tuvaletinin kapısını çizmek

 • Tuvalet kapılarını çizmek

 • Klozetleri yerleştirmek

 • Lavaboları yerleştirmek

 • Create group ile objeleri gruplamak

 • Objeleri gruplamanın avantajları

 • Edit group ile grupları düzenlemek

 • Model group seçeneği

 • Place model group

PİN VE UNPİN ELEMANLARI İLE OBJELERİ SABİTLEME
 • Pin komutu ile objeleri sabitlemek

 • Unpin komutu ile sabitlenmiş objeleri serbest bırakmak

 • Pin komutunun kullanım örneği

 • Unpin komutunun kullanım örneği

 

MODEL TEXT İLE 3D YAZI YAZMA
 • 3 boyutlu yazı yazma nerelerde kullanılır?

 • Model text komutu ile 3d yazı yazmak

 • Edit text kutusu

 • Edit type'dan yazı büyüklüğünü (text size) değiştirmek

 • 3d view ile yazıyı 3 boyutlu izlemek ve düzenlemek

 • Yazının derinliğini (depth) ayarlamak

 • Yazı tipini (text font) değiştirmek

 

STOREFRONT CURTAİN WALL İLE GİYDİRME CEPHE OLUŞTURMA
 • Grid komutu ile düşey ve yatay aksları oluşturmak

 • Wall komutu ile duvarları çizmek

 • Geçici ölçü ile çizimi kontrol etmek

 • Kapıları ve pencereleri yerleştirmek

 • 3d view ile çizimi izlemek ve düzenlemek

 • Floor komutu ile döşeme oluşturmak

 • Storefront ile giydirme cepheyi oluşturmak

 • Plan detaylarının izlenmesi

 • Split komutu ile duvarları kesmek

 • Duvar köşelerini düzenlemek

 • Düşey, yatay, alt ve üst kayıtlar (profiller)

 • L mullion (l profil) ile duvar köşelerini düzenlemek

 • Section (kesit) oluşturarak planı izlemek

 

STOREFRONT GİYDİRME CEPHEYE KAPI EKLEME
 • Load family'den kapı tiplerini yüklemek

 • Planda kapı açılacak yeri belirlemek

 • Pinli alt kayıdı silmek

 • Cam paneli seçmek

 • Cam paneli çift kanatlı kapı ile değiştirmek

 • Döner kapı eklemek

 • Kesit almak ve planı izlemek

 • Kapı genişliğini değiştirmek

 

RAİLİNG KOMUTU İLE KORKULUK ÇİZME
 • Railing komutu ile korkuluğun path'ini belirlemek ve oluşturmak

 • İki ayrı bağımsız çizim için korkuluk oluşturmak

 • Edit path ile korkuluğu düzenlemek

 • Pipe, rectangular, glass panel korkuluk tipleri

 • Edit type'dan korkuluğun tipini değiştirmek

 • Base offset ile korkuluğun yerden yüksekliğini ayarlamak

 • Edit type'dan korkuluğun yüksekliğini değiştirmek

 • Parapet üzerine korkuluk çizmek

 

RAMP KOMUTU İLE RAMPA OLUŞTURMAK
 • Rampanın doğrultusunu ve uzunluğunu belirlemek

 • Rampanın korkuluk tipini değiştirmek

 • Rampanın etiketleri (up label, down label)

 • Rampanın kol genişliği (width)

 • Rampanın fonksiyonuna göre uygun eğimi belirlemek

 • Rampanın eğim (spot slope) değeri

 • Rampanın kalınlığını, tipini belirlemek

 • Rampanın maksimum uzunluğunu belirlemek

 • Rampanın maksimum eğim değerini belirlemek

 • Rampayı düzenlemek

 

STAİR KOMUTU İLE TÜM TİPLERDE MERDİVEN ÇİZİMİ
 • Merdiven formülleri

 • Stair (merdiven) komutu

 • Merdiven tipleri

 • Basamak sayısı

 • Basış değeri

 • Tek kollu sahanlıksız merdiven çizimi

 • Sahanlıklı merdiven çizimi

 • Sahanlıklı u merdiven çizimi

 • Merdivenin değerlerini düzenleme

 • Yuvarlak merdiven çizimi

 • Sahanlıklı yuvarlak merdiven çizimi

 • L merdiven çizimi

 • U merdiven çizimi

 

İSTEDİĞİNİZ FORMDA MERDİVEN TASARLAYIN
 • Üç kollu merdiven çizimi

 • Model line ile merdiven eskizi çizmek

 • Create sketch ile eskizden merdiven oluşturmak

 • Merdivenin yönünü değiştirmek

 • Merdivenin tipini değiştirmek

 • Merdivenin kesitini almak

 • Merdivenin korkuluk tipini değiştirmek

 

MEKAN İSİMLENDİRME-METREKARE HESAPLAMA-LEJANT
 • Room komutu ile mekanı isimlendirmek

 • Show area ile metrekare bilgisini göstermek

 • Mahal etiketi bilgileri

 • Mekanlarda farklı mahal etiketi bilgileri gösterimi

 • Edit family'den mahal etiketinin görünüşünü düzenlemek

 • Tag room seçeneği ile etiket eklemek

 • Room separator seçeneği ile mekanı bölerek alan hesaplamak

 • Birden fazla mekanın alanını topluca hesaplamak

 • Kat lejantı (legend) oluşturmak

 • Lejantın bilgilerini değiştirmek

 

BEAM KOMUTU İLE KİRİŞ OLUŞTURMA
 • Grid komutu ile düşey ve yatay aksları çizmek

 • Column komutu ile kolonları yerleştirmek

 • Us metric'den betonarme kolon tipini eklemek

 • Floor komutu ile döşeme oluşturmak

 • Beam (kiriş) komutu

 • Us metric'den betonarme kiriş tipini eklemek

 • Kolonların arasına kirişleri çizmek

 • Plan views'dan structural planları aktifleştirmek

 • Chain seçeneği ile kirişleri kesintisiz olarak çizmek

 • Edit type'dan kiriş tipini değiştirmek

 • Geometric position ile kirişlerin hizalanması

 • Wall komutu ile duvarların çizimi

 • Join geometry komutu ile kiriş duvar bağlantılarının düzeltilmesi

 • Join geometry komutu ile kolon duvar bağlantılarının düzeltilmesi

 

BEAM SYSTEM KOMUTU İLE KİRİŞLİ VE KASET DÖŞEME
 • Beam (kiriş) sistemi

 • Beam sistemin sınırlarını belirlemek

 • Beam direction komutu ile kirişlerin doğrultusunu belirtmek

 • Join komutu ile kirişlerin duvarlarla bağlantılarını düzeltmek

 • Floor komutu ile döşeme oluşturmak

 • Section (kesit) almak

 • Structural plandan beam sistemi seçmek

 • Layout rule seçenekleri ile kiriş aralıklarının düzenlenmesi

 • Beam type ile kiriş tipini değiştirmek

 • Kaset döşeme oluşturmak

 

FOUNDATİON KOMUTU İLE TEMEL OLUŞTURMA
 • Grid komutu ile aksları çizmek

 • Kolonları yerleştirmek

 • Structural planları aktifleştirmek

 • Isolated komutu ile temel çizmek

 • Us metric'den temel tipini yüklemek

 • At grids ile temelleri kolonların altına yerleştirmek

 • Kolonların arasına duvar çekerek duvar altı temelleri oluşturmak

 • Temel tipi seçiminde etkili olan faktörler

 • Foundation kısmındaki wall komutu ile emel çizmek

 • Slab komutu ile radye temel çizmek

 

ANNOTATE, ÖLÇÜLENDİRME
 • Aligned ölçülendirme aracı

 • Wall faces ile yüzeyden yüzeye ölçülendirme

 • Properties type'dan ölçü birimlerini seçmek

 • Edit type'dan yeni ölçü tipini oluşturmak

 • Graphics'ten gösterim seçeneklerini düzenlemek

 • Individual references ile birimleri tek tek ölçülendirme

 • Entire walls ile tüm duvarı ölçülendirme

 • Individual references ile ara ve geniş ölçülendirme

 • Linear ile eğimli çizimleri ölçülendirme

 

ANNOTATE - GÖSTERİMLER
 • Angular ile açı gösterimi

 • Radial ile dairesel çizimler için yarıçap gösterimi

 • Diameter ile dairesel çizimler için çap gösterimi

 • Arc length ile yayların ölçüsünün gösterimi

 • Spot slope ile eğimin gösterimi

 • Spot coordinate ile koordinat gösterimi

 • Spot elevation ile kot gösterimi

 • Region ile şaft gösterimi

 • Masking region

 • Text ile çizime metin eklemek

 • Stair tread/riser number ile merdiven basamak sayısı gösterimi

 • Stair path ile merdiven yönü gösterimi

 • Color fill legend

 

AUTOCAD'TEN REVİT'E GEÇİYORUZ
 • Autocad ile revit'in farkları

 • Autocad'dan revit'e plan aktarımı

 • Import cad ile aktarım öncesi yapılması gerekenler

 • Aktarım sonrası pin'i kaldırmak

 • Delete layer ile katmanları silmek

 • Autocad, 3d max ve revit'in uyumu

 • Ölçülerin kontrolü

 • Wall komutu ile duvarların üzerinden geçmek

 • Visual style - wireframe ile duvarları tel kafes olarak göstermek

 • Door komutu ile kapının çizimi

 • Çizimi 3d view'den 3 boyutlu olarak izlemek

GÖRÜNTÜ KONTROL ÇUBUĞU
 • Ölçek ayarı

 • Custom seçeneği ile yeni ölçek oluşturmak

 • Detay seviyesi aracı

 • Graphic display options (görünüm stilleri)

 • Wire frame (tel kafes görünümü)

 • Hidden line

 • Shaded

 • Consistent color

 • Realistic

 • Ray trace

 • Transparency

 • Silhouettes

 • Shadow

 • Sketchy lines

 • Lighting

 • Background menüsü

 • Background - sky

 • Background - gradient

 • Background - ımage

 • Background - arka plana resim atama

 • Shadows on/off

 • Kırpma pencereleri

 • Show crop region / hide crop region

 • Crop view / do not crop view

 • Hide element

 • Reset temporary hide/ısolate

 • Isolate element

 

MALZEME ATAMA
 • Material browser penceresi

 • Identity - malzemenin kimliği, üretici bilgileri

 • Graphics - malzemenin görüntü ayarları

 • Physical ve thermal

 • Mekan çizimi

 • Çizime malzeme atamak

 • Seçili duvara tuğla malzeme atamak

 • Çizimi realistic ve shaded görünüm stili ile izlemek

 • Diğer duvarlara ahşap malzeme atamak

 • Surface pattern foreground - dokunun detaylarını belirlemek

 • Surface pattern background - malzemenin arkaplanını belirlemek

 • Cut pattern - kesitteki malzemeyi atamak

 • Appearance - dokunun görünüm ayarları

 • Zemine ahşap malzeme atamak

 • Atanan malzemenin yönünü değiştirmek

 

YENİ MALZEME OLUŞTURMA
 • Kendi dokumuzu belirlemek

 • Yeni kaplama malzemesi indirmek

 • Create new material ile kendi malzememizi oluşturmak

 • Appearance - ımage ile malzemenin ayarlarını değiştirmek

 • Texture editor ile dokunun görünümünü değiştirmek

 • Bump ile derzlerin görünümünü düzenlemek

 • Door material, frame material ile kapıya malzeme atamak

 • Paint aracı ile arka yüzlerin malzemesini değiştirmek

 • Çatıya malzeme atamak

 

ARAZİ MODELLEME
 • Massing&site - toposurface komutu

 • Elevation değeri

 • Arazinin geometrisini oluşturmak

 • Kotları belirterek araziyi çizmek

 • 3d view'den ve kesit alarak araziyi izlemek

 • Kesite malzeme atamak (earth)

 • Altlık kullanarak arazi modellemek

 • Place point ile farklı eğimlerin çizimi

 • 3d view ve kesit alarak arazi modelini izlemek

 

ARAZİ MODELLEME-DOLGU İŞLEMLERİ-VAZİYET OLUŞTURMA
 • Edit surface ile arazi modelini düzenlemek

 • Arazinin üzerine mekân çizmek

 • Floor komutu ile zemine döşeme yerleştirmek

 • Kesit alıp çizimi izlemek

 • Building pad ile yapının içindeki toprağı temizlemek

 • Arazinin eğimini düzeltmek

 • Subregion ile araziye malzeme atamak

 

ARAZİ MODELLEME - DİĞER ARAÇLAR
 • Site component ile peyzaj öğelerini yerleştirmek

 • Ağaç tipleri

 • Ağacın yüksekliğini değiştirmek

 • Yeni ağaç tipi oluşturmak

 • Parking component ile park alanlarını belirtmek

 • Split surface ile araziyi bölmek

 • Merge surface ile arazileri birleştirmek

 • Projected area ve surfaca area ile arazinin alanını görmek

 • Property line ile parselimizi belirtmek

 • Label contours ile kotların etiketlenmesi

 

VİEWS ÜST BAŞLIĞI - AYNI ANDA PLAN VE 3D İLE ÇALIŞMAK
 • Visibility/graphics ile öğelerin görünüp görünmemesini belirlemek

 • Thin lines ile çizgi kalınlığını ayarlamak

 • Section ile kesit almak

 • Split segment ile kırıklı kesit almak

 • Plan views ile plan görüntülerini aktifleştirmek

 • Elevation ile istediğimiz yönden görünüş almak

 • Camera ile kamera görüntüsü almak

 • Camera ile yapıyı uzaktan perspektifli görmek

 • Tile views ile plan ve 3d görüntüyü aynı anda işleyebilmek

 • Keyboard shortcuts ile komutların kısayollarını düzenlemek

 

SHEET - ANTETLİ PAFTA DÜZENİ
 • Sheet komutu ile antetli kâğıt seçmek ve düzenlemek

 • Planı antetli kâğıda aktarmak

 • Planın istenen kısmını ve istenen ölçüde aktarmak

 • Sheets'de aktif paftaları izlemek

 • Paftadaki çizimi düzenlemek

 • Rename ile kat etiketlerini düzenlemek

 • Perspektif kesitler almak

 • Arazinin kalınlaşmasını göstermek

 • 3d görüntüyü paftaya eklemek

 • Building pad ile görüntüyü rötüşlemek

 • Kesiti paftaya eklemek

 • Duplicate view ile birden fazla 3d görüntü eklemek

 • Görünüm stillerini düzenlemek

 

SCHEDULES - METRAJ
 • Schedules/quantities ile pencere metrajı almak

 • Metraj tablosuna alınacak objeleri seçmek

 • Metraj tablosuna alınacak alanları seçmek

 • Alanları sıralamak

 • Oluşan metraj tablosunu düzenlemek

 • Kriterlere göre filtrelemek

 • Sorting/grouping ile gruplama yapmak

 • Grand total eklemek

 • Itemize every instance ile grup toplamlarını almak

 • Katları isimlendirmek

 • Maliyet hesaplamak

 • Formatting ile hesaplama yapmak

 • Kapı metrajı almak

 

MASS MODELLEME
 • In-place mass ile kütle oluşturmak

 • Model ile formlar oluşturmak

 • Make surface from closed loops kapalı form oluşturmak

 • Create form ile kütle oluşturmak

 • Kütlenin şeklini değiştirmek

 • Kütle modelleme örnekleri

 • Pick faces ile seçili yüzeyi duvara dönüştürmek

 • Create roof ile kütleye çatı oluşturmak

 

GENERİC MODEL - FAMİLY OLUŞTURMA
 • Component tefrişleri barındırır

 • Model ın-place ile family modellemek

 • Generic model ile family model oluşturmak

 • Extrusion ile çizime hacim vermek

 • Depth ile yükseklik vermek

 • Material ile kütleye materyal atamak

 • Edit extrusion ile family modeli düzenlemek

 • Tile views ile 3d view ve plan görüntüsünü birlikte izlemek

 • İç içe model oluşturmak

 • Blend ile 2 katman arasındaki geometriyi bir araya getirmek

 • Revolve ile kesiti dönme ekseni etrafında döndürmek

 • Sweep - sketch path ile kesiti doğrultu üzerinde taşımak

 • Swept blend ile doğrultu üzerinde 2 geometriyi bir araya getirmek

 

AKTARMA SEÇENEKLERİ
 • Autocad'e aktarılacak çizimin duvar ve kapılarını oluşturmak

 • Us metric'den pencere çizimi indirmek

 • Pencereleri yerleştirmek

 • Masa tefrişlerini yerleştirmek

 • Duvar bağlantılarını düzeltmek

 • Aligned ile ölçülendirmek

 • Entire walls ile ölçülendirmek

 • Mekan ismi vermek ve alan ölçüsünü göstermek

 • File menüsü new, open, save, save as komutları

 • File menüsü export komutu

 • Cad formats - cad tabanlı uygulamalara uygun formatlar

 • Dwg olarak kaydetmek

 • Modify dwg/dxf export setup

 • Units&coordinates ile ölçü birimi seçmek

 • Dosyayı kaydetme yeri seçmek ve dosya adı vermek

 • Autocad'e uygun dosya formatını (uzantısını) seçmek

 • Revit'te kaydedilen dosyayı Autocad'de açmak ve izlemek

 • Revit'teki çizimi fbx olarak export edip 3d max'e aktarmak

 • File menüsü print komutu ile yazıcı seçimi ya da pdf olarak kaydetmek

 • Print - properties'den kağıt yönü ve boyutu seçimi

 • Print - preview'dan ön izleme yapmak

REVİT İLE BİTİRME PROJESİ - 1
 • Bitirme projesinin tanıtımı

 • Import cad ile çizimi revit'e ımport etmek

 • Move komutu ile çizimi görünüş oklarının arasına almak

 • Wall komutu ile bahçe duvarların çizimi

 • Edit type ile yeni duvar tipi oluşturmak

 • Wall komutu ile evin 1. Kat dış duvarlarının çizimi

 • Projenin detayları

 • 1. Katın iç duvarlarını çizmek

 • Split with gap ile geçirgen duvar oluşturmak

 • Door komutu ile kapıları yerleştirmek

 • Window komutu ile pencereleri yerleştirmek

 • Filter ile duvarları seçip yüksekliğini değiştirmek

 • Garaj kapısını yerleştirmek

 • Oluşan çizimin plan ve 3 boyutlu görünümünü paylaşmak

 

REVİT İLE BİTİRME PROJESİ - 2
 • 2. Katın dış duvarlarını çizmek

 • Trim komutu ile dış duvarları birleştirmek

 • 2. Katın iç duvarlarını çizmek

 • Trim komutu ile iç duvarların bağlantılarını sağlamak

 • Door komutu ile kapıları yerleştirmek

 • Sürgülü kapıları yerleştirmek

 • Window komutu ile pencereleri yerleştirmek

 • Floor komutu ile döşeme eklemek

 • Railing komutu ile balkon korkuluklarını çizmek

 • Alt katın silüetini görerek katları uyumlu hale getirmek

 

REVİT İLE BİTİRME PROJESİ - 3
 • 3. Katı eklemek

 • Wall komutu ile parapetleri çizmek

 • 2. Katın tefrişini yerleştirmek

 • Detail line ile dolapların üzerine x çizmek

 • 1. Katın tefrişini yerleştirmek

 • Bahçe kapısını yerleştirmek

 • Stair komutu ile merdiveni yerleştirmek

 • Döşemeyi merdiven boşluğuna göre ayarlamak

 • Merdiven boşluğunun kenarına duvar çizmek

 • Room komutu ile mekân isimlendirme ve yüzölçümünü eklemek

 • Room separator ile açık alanları bölerek göstermek

 • Aligned / entire walls ile detaylı ölçülendirme yapmak

 • Aligned / ındividual references ile genel ölçülendirme yapmak

 • Duplicate view komutu ile planın kopyasını oluşturmak

REVİT İLE BİTİRME PROJESİ - 4
 • Pick 3d edges ile pencere kenarlığı çizmek

 • Duplicate view ile planın kopyasını oluşturmak

 • Merdiveni düzenlemek

 • Kesit almak ve detayları kontrol etmek

 • Kesit alındığında kesilen yerlerin taranması

 • Farklı açıdan kesit almak

 • Elevation ile farklı görünüşler eklemek

 • Görünüşleri isimlendirmek ve düzenlemek

 • Kat isimlerini ve kat sembollerini değiştirmek

 • Export / cad formats ile çizimi Autocad'e aktarmak

 • Revit'in hayatımızı kolaylaştıran özellikleri

 

Süre : 72 Saat
Serbest Çalışma Süresi: 18 saat
Toplam Süre : 90 saat

bottom of page